خلاقیت - قدرت - ایده24 سپتامبر, 2020

جزیره ی پنگوئن ها

پشت جلدکتاب، در معرفی آن آمده:”این کتاب دائره المعارف جالبی ست از انواع خصایص آدمیان و فراز و نشیب روح آنان که سرچشمه ی حوادث تاریخ است و اگرچه تاریخ است، تاریخ قوم خاصی نیست، بلکه روح راستین بشر است.”

جزیره ی پنگوئن ها نوشته ی آناتول فرانس به ترجمه ی محمد قاضی داستانی ست که آدمی را در برابر آینه ی تاریخی قرار داده که در طی گذشت قرن ها، همچنان از مسیری تکراری عبور می کند و باز به همان نقطه ی اول می رسد.انسانی که هرگز در آزمایش انسانیت، نمره ی قبولی را کسب نمی کند و زیاده خواهی و غرورش دوباره او را از بهشت آرامش تبعید خواهد کرد.

بیشتر بدانید :

فصل های مختلفی در کتاب به مذهب، سیاست، هنرهای زیبا ، جنگ و خرافه پرستی و مقولات بسیاری از زندگی اجتماعی انسان ها پرداخته که آناتول فرانس همه ی این اتفاقات را مانند لباسی کهنه و مُندرس، به تن پنگوئن های مسخ شده می کند تا شاید خیلی مستقیم به نوع بشر برنخورد.

داستان روایت مردم فرانسه است در لَفافه، اما مخاطب آن همه ی نوع بشر است!

عده ای روی کار می آیند و خود را مُحق می دانند تصمیم گیرنده باشند.آتش افروزی می کنند و در این بین آن ها که بیشتر نمی دانند بیشتر بازیچه ی زَرق و برق های نظام سرمایه داری می شوند و زودتر به هلاکت می رسند.

جهل مُطلقی که در این قضیه بر مردم حُکم فرما بود، اجازه و فرصت تردید به کسی نمی داد و اصولا تردید احتیاج به دلیل دارد، زیرا مردم آن طور که بی دلیل باور می کنند، بی دلیل تردید نمی کنند، تردید نکردند زیرا قضیه در همه جا شایع شده بود و حُکم شیاع، در نظر عامه ی مردم در حُکم اثبات است.”

فصل آخر داستان  “زمان آینده ” نام دارد که انسان متمدن به دست خود از بین می رود و انگار نویسنده پیشگوی قهاری است که رنج بشریت و نابودی اش را به دست خود به گوش همگان می رساند و خواننده با خود فکر میکند چقدر این